GAZETA BRZESKANajstarsza gazeta w Brzegu, ukazuje się od 1990r.
gazeta bezpłatna, nakład 5 tys. egzemplarzy

Redakcja: 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 5/1
tel. 504 819 228
gazetabrzeska@wp.pl
Redakcja czynna 10-16, w soboty 11-14

Redaktor naczelny:
Bogdan Kościński
koscinskibrzeg@wp.pl

Współpracownicy:
Jan Majewski
Agnieszka Rudzka-Pękala
Marek Stajszczyk
MAK
Paweł Pawlita
Wiktor Krzewicki

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
i zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń!


Wydawca:
Firma Wydawniczo-Reklamowa KOBO Kościński Bogdan
49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 5/1
NIP 747-118-60-54
INTELIGO 50 1020 5558 1111 1777 9970 0066