CENNIK OGŁOSZEŃ REKLAMOWYCH
  Ilość modułów / ceny w zł netto
1 2 3 4 5 6 1/4 strony 1/2 strony cała strona
nr strony
strony kolorowe
1 70 140 210 280 350 420 600 1200 2000
16 60 120 180 240 300 360 500 1000 1800
2, 3, 8, 9 50 100 150 200 250 300 400 800 1500
4, 5 40 80 120 160 200 240 300 600 1200
6, 7 30 60 90 120 150 180 250 500 1000
10, 14, 15 25 50 75 100 125 150 200 400 800
 
strony czarno-białe
11, 12, 13 15 30 45 60 75 90 130 250 500


Ogłoszenie drobne 7zł netto za jedną emisję
Podziękowanie, nekrolog 30zł netto
Insert 25gr netto za sztukę

Możliwe bonifikaty i upusty:
  • 3 emisje 10%
  • 6 emisji 15%
  • 12 emisji 20%
  • 24 emisji (reklama całoroczna) 25%
  • zapłata gotówką z góry (przed emisją) 10%
  • marża agencyjna 20%
Możliwe łączenie bonifikat maksymalnie do 50%.

Uwaga: przy zleceniu o wartości do 100 zł dolicza się 5 zł netto koszt wysyłki gazety, od 100 zł porto gratis.

OGRANICZENIA PRAWNE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ I REKLAM
Wydawca GAZETY BRZESKIEJ
1. Zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszeń i materiałów reklamowych, jeżeli ich treść jest niezgodna z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, linią programową gazety.
2. Zastrzega sobie prawo odmowy publikacji materiałów promujących gazety i firmy konkurencyjne.
3. Zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

Zleceniodawca i zleceniobiorca zobowiązują się do zachowania poufności dotyczącej zasad i warunków współpracy, także po jej wygaśnięciu.


             

-> .PDF Pobierz cennik w formacie PDF [769 kB]
-> .PDF Pobierz popularne rozmiary w formacie PDF [78 kB]